รายการอุปกรณ์เสริมกล้องเอกสารที่เข้ากันได้


โทรเลข

DC-W80 DC-F80 DC193 PC193DC172DC136DC125 PS753 PS752 CL511 CL510
CAB-AOCU-ML
แค็บ-AOCU-XL
DC-A06
DC-A16

ภูเขา

DC-W80 DC-F80 DC193 PC193DC172DC136DC125 PS753 PS752 CL511 CL510
ซีแอล-เอ 01

อะ แด ปเตอร์

DC-W80 DC-F80 DC193 PC193DC172DC136DC125 PS753 PS752 CL511 CL510
DC-A07

ถุง

DC-W80 DC-F80 DC193 PC193DC172DC136DC125 PS753 PS752 CL511 CL510
พีเอส-เอ 04