รายการอุปกรณ์เสริมกล้องเอกสารที่เข้ากันได้


โทรเลข

    DC-W80 DC-F80 DC193 PC193 DC172 DC136 DC125 PS753 PS752 CL511
CAB-AOCU-ML
CAB-AOCU-XL
DC-A06
DC-A16
                       

ภูเขา

    DC-W80 DC-F80 DC193 PC193 DC172 DC136 DC125 PS753 PS752 CL511
CL-A01
                       

อะ แด ปเตอร์

    DC-W80 DC-F80 DC193 PC193 DC172 DC136 DC125 PS753 PS752 CL511
DC-A07
                       

ถุง

    DC-W80 DC-F80 DC193 PC193 DC172 DC136 DC125 PS753 PS752 CL511
PS-A04