รายการอุปกรณ์เสริมกล้อง PTZ ที่เข้ากันได้


เครื่องควบคุมกล้อง

VC-A71P VC-A61P VC-A51P VC-A50P VC-R30
VC-A52S
VS-KB30
VS-K20
วีซี-IR01

โทรเลข

VC-A71P VC-A61P VC-A51P VC-A50P VC-R30
VC-A52S
CAB-AOCU-ML
CAB-AOCH-XL
วีซี-AC06
วีซี-AC07

ติดผนัง

VC-A71P VC-A61P VC-A51P VC-A50P VC-R30
VC-A52S
วีซี-AC03
VC-WM11
วีซี-WM12
วีซี-WM14
รุ่น VC-WM15