รายการอุปกรณ์เสริมกล้อง PTZ ที่เข้ากันได้


เครื่องควบคุมกล้อง

    VC-A71P VC-A61P VC-A53 VC-A51P VC-R30
VS-KB30
VS-KB21N
VS-KB21
วีเอส-K20
VC-IR01
             

โทรเลข

    VC-A71P VC-A61P VC-A53 VC-A51P VC-R30
CAB-AOCU-ML
CAB-AOCH-XL
VC-AC06
VC-AC07
             

ติดผนัง

    VC-A71P VC-A61P VC-A53 VC-A51P VC-R30
VC-AC03
VC-WM11
VC-WM12
VC-WM14
VC-WM15