รายการอุปกรณ์เสริม AVoIP ที่เข้ากันได้กับ


แชสซีแบบติดตั้งบนแร็ค 6U

OIP-D50C OIP-D50E/D OIP-D40E/D VC-A61P VC-A61P
โอไอพี-เอซี01