รายการอุปกรณ์ที่รองรับอุปกรณ์เสริมกล้องสําหรับการประชุม


เครื่องควบคุมกล้อง

VC-B30U VC-B11U
MS-10VC-B10UVC-B2U
VS-KB30
VS-K20
วีซี-IR01

โทรเลข

VC-B30U VC-B11U
MS-10VC-B10UVC-B2U
CAB-AOCU-ML
CAB-AOCH-XL
วีซี-AC06
วีซี-AC07

ติดผนัง

VC-B30U VC-B11U
MS-10VC-B10UVC-B2U
วีซี-AC03