รายการอุปกรณ์ที่รองรับอุปกรณ์เสริมกล้องสําหรับการประชุม


เครื่องควบคุมกล้อง

VC-B30U VC-B11U
MS-10VC-B10UVC-B2U
VS-KB30
VS-K20
วีซี-ไออาร์01

โทรเลข

VC-B30U VC-B11U
MS-10VC-B10UVC-B2U
CAB-AOCU-ML
CAB-AOCH-XL
วีซี-เอซี06
วีซี-เอซี07

ติดผนัง

VC-B30U VC-B11U
MS-10VC-B10UVC-B2U
VC-AC03
วีซี-ดับบลิวเอ็ม11
วีซี-WM12
วีซี-WM13
วีซี-ดับบลิวเอ็ม14
วีซี-ดับบลิวเอ็ม15