รายการอุปกรณ์ที่รองรับอุปกรณ์เสริมกล้องสําหรับการประชุม


เครื่องควบคุมกล้อง

    MS-10S MS-10 VC-B30U VC-B11U VC-B10U VC-B2U
VS-KB30
VS-KB21N
VS-KB21
VS-K20
VC-IR01
               

โทรเลข

    MS-10S MS-10 VC-B30U VC-B11U VC-B10U VC-B2U
CAB-AOCU-ML
CAB-AOCH-XL
VC-AC06
VC-AC07
               

ติดผนัง

    MS-10S MS-10 VC-B30U VC-B11U VC-B10U VC-B2U
VC-AC03