รายการอุปกรณ์กล้องกล่องที่เข้ากันได้


เครื่องควบคุมกล้อง

VC-BC701P VC-BC601P VC-A50P
VC-BC301PVC-A50P
VS-KB30
VS-K20
วีซี-IR01

โทรเลข

VC-BC701P VC-BC601P VC-A50P
VC-BC301PVC-A50P
CAB-AOCU-ML
CAB-AOCH-XL
วีซี-AC06
วีซี-AC07

ติดผนัง

VC-BC701P VC-BC601P VC-A50P
VC-BC301PVC-A50P
VC-WM11
วีซี-WM14
รุ่น VC-WM15