รายการอุปกรณ์กล้องกล่องที่เข้ากันได้


เครื่องควบคุมกล้อง

VC-BC701P VC-BC601P VC-BC301P VC-A50P VC-A50P
VS-KB30
VS-KB21N
VS-KB21
วีเอส-K20
VC-IR01

โทรเลข

VC-BC701P VC-BC601P VC-BC301P VC-A50P VC-A50P
CAB-AOCU-ML
CAB-AOCH-XL
VC-AC06
VC-AC07

ติดผนัง

VC-BC701P VC-BC601P VC-BC301P VC-A50P VC-A50P
VC-WM11
VC-WM14
VC-WM15