รายการที่เข้ากันได้ของอุปกรณ์เสริมกล้องติดตามอัตโนมัติ


เครื่องควบคุมกล้อง

VC-TR1
VC-TA50 VC-TR40 VC-A61PVC-A61P
VS-KB30
VS-K20
วีซี-IR01

โทรเลข

VC-TR1
VC-TA50 VC-TR40 VC-A61PVC-A61P
CAB-AOCU-ML
CAB-AOCH-XL
วีซี-AC06
วีซี-AC07

ติดผนัง

VC-TR1
VC-TA50 VC-TR40 VC-A61PVC-A61P
วีซี-AC03
VC-WM11
วีซี-WM12
วีซี-WM14
รุ่น VC-WM15