รายการที่เข้ากันได้ของอุปกรณ์เสริมกล้องติดตามอัตโนมัติ


เครื่องควบคุมกล้อง

    VC-TR60 Dante AV-H VC-TR60 VC-TA50 VC-TR40N VC-TR40 VC-TR30 VC-TR1
VS-KB30
VS-KB21N
VS-KB21
VS-K20
VC-IR01
                 

โทรเลข

    VC-TR60 Dante AV-H VC-TR60 VC-TA50 VC-TR40N VC-TR40 VC-TR30 VC-TR1
CAB-AOCU-ML
CAB-AOCH-XL
VC-AC06
VC-AC07
                 

ติดผนัง

    VC-TR60 Dante AV-H VC-TR60 VC-TA50 VC-TR40N VC-TR40 VC-TR30 VC-TR1
VC-AC03
VC-WM11
VC-WM12
VC-WM14
VC-WM15