ดาวน์โหลดหมวดหมู่

ชื่อ ปรับ ปรุง ดาวน์โหลด
VS-K20 Datasheet-Русский(Russian)เอกสารข้อมูล มิถุนายน 28, 2562 ดาวน์โหลด
PS752 Datasheet-Русский(Russian)เอกสารข้อมูล มิถุนายน 28, 2562 ดาวน์โหลด
VC-A70H Installation Guide-Englishคู่มือการติดตั้ง มิถุนายน 25, 2562 ดาวน์โหลด
VC-A70H Installation Guide-繁體中文(Traditional Chinese)คู่มือการติดตั้ง มิถุนายน 25, 2562 ดาวน์โหลด
Ladibug PC with Visual Presenter Driver(MSI)-V1.1.2ซอฟต์แวร์ลาดิบุค มิถุนายน 04, 2562 ดาวน์โหลด
Ladibug PC with Visual Presenter Driver-V1.1.2ซอฟต์แวร์ลาดิบุค มิถุนายน 04, 2562 ดาวน์โหลด
Ladibug PC-V1.1.2ซอฟต์แวร์ลาดิบุค มิถุนายน 04, 2562 ดาวน์โหลด
queue MAC-V2.1.7ซอฟต์แวร์ลาดิบุค มิถุนายน 04, 2562 ดาวน์โหลด
Ladibug PC(MSI)-V1.1.2ซอฟต์แวร์ลาดิบุค มิถุนายน 04, 2562 ดาวน์โหลด
queue MAC User Manual-Englishคู่มือซอฟต์แวร์ มิถุนายน 04, 2562 ดาวน์โหลด