ดาวน์โหลดหมวดหมู่

ชื่อ ปรับ ปรุง ดาวน์โหลด
Lumens Products and Solutions Brochureผลิตภัณฑ์และโซลูชั่น กันยายน 11, 2566 ดาวน์โหลด
【Read & Check】Ladibug Compatible Listซอฟต์แวร์ลาดิบุค กรกฎาคม 29, 2565 ดาวน์โหลด
【Read & Check】Lumens Software Compatible Listซอฟต์แวร์Lumens กรกฎาคม 27, 2565 ดาวน์โหลด
CamConnect Pro AI-Box1 Firmware - V1.4.5เฟิร์มแวร์ กันยายน 28, 2566 ดาวน์โหลด
CamConnect Pro AI-Box1-WebSocket Command Setชุดคําสั่ง กันยายน 28, 2566 ดาวน์โหลด
CamConnect Pro AI-Box1 CamConnect Processor Datasheet -Englishเอกสารข้อมูล กันยายน 15, 2566 ดาวน์โหลด
CamConnect Pro AI-Box1 CamConnect Processor Datasheet -繁體中文(Traditional Chinese)เอกสารข้อมูล กันยายน 15, 2566 ดาวน์โหลด
Lumens Case Study_Governmentกรณีศึกษา กันยายน 15, 2566 ดาวน์โหลด
VC-TR40_VC-TR40N Firmware - VXA103เฟิร์มแวร์ กันยายน 07, 2566 ดาวน์โหลด
LC100_LC100N Firmware - v1.1.0.10_v22.10.11_VLW102เฟิร์มแวร์ กันยายน 07, 2566 ดาวน์โหลด