คู่มือ

ชื่อ ปรับ ปรุง ดาวน์โหลด
VS-LC102 Installation Guide-繁體中文(Traditional Chinese)คู่มือการติดตั้ง พฤษภาคม 24, 2562 ดาวน์โหลด
Lumens Document Camera With SMART Board-Windows-Englishคู่มือซอฟต์แวร์ พฤษภาคม 14, 2562 ดาวน์โหลด
Lumens Document Camera With SMART Board-MAC-Englishคู่มือซอฟต์แวร์ พฤษภาคม 14, 2562 ดาวน์โหลด
Lumens Document Camera With RM-Easiteach-Englishคู่มือซอฟต์แวร์ พฤษภาคม 14, 2562 ดาวน์โหลด
VC-A50P Installation Manual-日本語(Japanese)คู่มือการใช้ พฤษภาคม 05, 2562 ดาวน์โหลด
VC-A50P Installation Manual-한국어(Korean)คู่มือการใช้ พฤษภาคม 05, 2562 ดาวน์โหลด
VC-A60S Installation Manual-Englishคู่มือการใช้ เมษายน 08, 2562 ดาวน์โหลด
VC-A70H & HDbaseT Connection-Englishคู่มือการติดตั้ง เมษายน 08, 2562 ดาวน์โหลด
VC-A51S Installation Guide-Englishคู่มือการติดตั้ง เมษายน 08, 2562 ดาวน์โหลด
VC-A51S Installation Manual-Englishคู่มือการใช้ เมษายน 08, 2562 ดาวน์โหลด