รายการที่รองรับซอฟต์แวร์กล้องติดตามอัตโนมัติ

ชื่อ ปรับ ปรุง ดาวน์โหลด
【Read & Check】Lumens Software Compatible ListLumens Software กรกฎาคม 27, 2565 ดาวน์โหลด
Deployment Tool 2.0 (Windows) _1.0.5Lumens Software เมษายน 21, 2566 ดาวน์โหลด
Virtual Camera 2.0 (Windows) _ 1.0.0Lumens Software เมษายน 21, 2566 ดาวน์โหลด
CamConnect Lite - 1.0.3Lumens Software มีนาคม 17, 2566 ดาวน์โหลด
OBS Plugin and Dockable Controller (Windows)_2.0.8Lumens Software มีนาคม 03, 2566 ดาวน์โหลด
OBS Plugin and Dockable Controller (Mac)_2.0.8Lumens Software มีนาคม 03, 2566 ดาวน์โหลด
USB PTZ Camera Controller(Windows) - 1.0.21Lumens Software มกราคม 06, 2566 ดาวน์โหลด
Companion ModuleLumens Software ธันวาคม 23, 2565 ดาวน์โหลด
USB PTZ Camera Controller(MAC)_1.0.14Lumens Software ธันวาคม 22, 2565 ดาวน์โหลด
VC Camera Crestron Control ModuleLumens Software กันยายน 29, 2565 ดาวน์โหลด
VC-TR1 Crestron Control ModuleLumens Software กันยายน 29, 2565 ดาวน์โหลด
VC-TR1 Lumens CMS Software-V1.11.36Lumens Software กรกฎาคม 01, 2565 ดาวน์โหลด
AMX Module Driver for Lumens PTZ CameraLumens Software มกราคม 22, 2564 ดาวน์โหลด
Extron Download LinkLumens Software มกราคม 22, 2564 ดาวน์โหลด