รายการที่รองรับซอฟต์แวร์กล้องNDI

ชื่อ ปรับ ปรุง ดาวน์โหลด
【Read & Check】Lumens CamConnect Lite Supported Device ListLumens Software พฤศจิกายน 23, 2566 ดาวน์โหลด
【Read & Check】Lumens Software Compatible ListLumens Software กรกฎาคม 27, 2565 ดาวน์โหลด
OBS Plugin and Dockable Controller(Windows)_2.0.11Lumens Software มกราคม 19, 2567 ดาวน์โหลด
OBS Plugin and Dockable Controller (Mac)_2.0.11Lumens Software มกราคม 19, 2567 ดาวน์โหลด
Deployment Tool 2.0 - 1.2.4Lumens Software มกราคม 19, 2567 ดาวน์โหลด
Camera Controller MAC - 1.0.2Lumens Software พฤศจิกายน 03, 2566 ดาวน์โหลด
Camera Controller Windows - 1.1.2Lumens Software ตุลาคม 23, 2566 ดาวน์โหลด
Lumens PTZ Camera packaged scripts for the Q-SYS Platform - V1.0.0Lumens Software ตุลาคม 20, 2566 ดาวน์โหลด
Virtual Camera 2.0 (Windows) _ 1.0.0Lumens Software เมษายน 21, 2566 ดาวน์โหลด
CamConnect Lite - 1.0.3Lumens Software มีนาคม 17, 2566 ดาวน์โหลด
Companion ModuleLumens Software ธันวาคม 23, 2565 ดาวน์โหลด
VC Camera Crestron Control ModuleLumens Software กันยายน 29, 2565 ดาวน์โหลด
AMX Module Driver for Lumens PTZ CameraLumens Software มกราคม 22, 2564 ดาวน์โหลด
Extron Download LinkLumens Software มกราคม 22, 2564 ดาวน์โหลด