รายการที่รองรับซอฟต์แวร์กล้อง PTZ

ชื่อ ปรับ ปรุง ดาวน์โหลด
【Read & Check】Lumens CamConnect Lite Supported Device ListLumens Software พฤศจิกายน 23, 2566 ดาวน์โหลด
【Read & Check】Lumens Software Compatible ListLumens Software กรกฎาคม 27, 2565 ดาวน์โหลด
OBS Plugin and Dockable Controller(Windows)_2.0.11Lumens Software มกราคม 19, 2567 ดาวน์โหลด
OBS Plugin and Dockable Controller (Mac)_2.0.11Lumens Software มกราคม 19, 2567 ดาวน์โหลด
Deployment Tool 2.0 - 1.2.4Lumens Software มกราคม 19, 2567 ดาวน์โหลด
Camera Controller MAC - 1.0.2Lumens Software พฤศจิกายน 03, 2566 ดาวน์โหลด
Camera Controller Windows - 1.1.2Lumens Software ตุลาคม 23, 2566 ดาวน์โหลด
Lumens PTZ Camera packaged scripts for the Q-SYS Platform - V1.0.0Lumens Software ตุลาคม 20, 2566 ดาวน์โหลด
Virtual Camera 2.0 (Windows) _ 1.0.0Lumens Software เมษายน 21, 2566 ดาวน์โหลด
CamConnect Lite - 1.0.3Lumens Software มีนาคม 17, 2566 ดาวน์โหลด
USB PTZ Camera Controller(Windows) - 1.0.21Lumens Software มกราคม 06, 2566 ดาวน์โหลด
Companion ModuleLumens Software ธันวาคม 23, 2565 ดาวน์โหลด
USB PTZ Camera Controller(MAC)_1.0.14Lumens Software ธันวาคม 22, 2565 ดาวน์โหลด
VC Camera Crestron Control ModuleLumens Software กันยายน 29, 2565 ดาวน์โหลด
Virtual Camera (Windows)_1.0.6Lumens Software กรกฎาคม 15, 2565 ดาวน์โหลด
VMS 5.0-Windows-V5.0.5Lumens Software ตุลาคม 08, 2564 ดาวน์โหลด
AMX Module Driver for Lumens PTZ CameraLumens Software มกราคม 22, 2564 ดาวน์โหลด
Extron Download LinkLumens Software มกราคม 22, 2564 ดาวน์โหลด