คู่มือ

ชื่อ ปรับ ปรุง ดาวน์โหลด
VC-A61P_VC-A61PN User Manual-繁體中文(Traditional Chinese)คู่มือการใช้ มิถุนายน 28, 2566 ดาวน์โหลด
VC-A61P_VC-A61PN User Manual-Englishคู่มือการใช้ มิถุนายน 28, 2566 ดาวน์โหลด
OBS Plugin and Dockable Controller-User Manual-繁體中文(Traditional Chinese)คู่มือซอฟต์แวร์ กันยายน 15, 2564 ดาวน์โหลด
OBS Plugin and Dockable Controller-User Manual-Englishคู่มือซอฟต์แวร์ กันยายน 15, 2564 ดาวน์โหลด
VC RS-232 & RS-422 Connection Instructions-Englishคู่มือการติดตั้ง มีนาคม 05, 2564 ดาวน์โหลด
VC Camera With VC-AC08 & VC-HD Install-Englishคู่มือการติดตั้ง มีนาคม 05, 2564 ดาวน์โหลด
VC Camera With VC-AC08 & VC-HD Install-繁體中文(Traditional Chinese)คู่มือการติดตั้ง มีนาคม 05, 2564 ดาวน์โหลด
VC-A61PN Installation Guide-Englishคู่มือการติดตั้ง พฤศจิกายน 16, 2563 ดาวน์โหลด
VC-A61PN Installation Guide-繁體中文(Traditional Chinese)คู่มือการติดตั้ง พฤศจิกายน 16, 2563 ดาวน์โหลด