คู่มือ

ชื่อ ปรับ ปรุง ดาวน์โหลด
VC-A51P_A51PN User Manual-繁體中文(Traditional Chinese)คู่มือการใช้ ธันวาคม 07, 2566 ดาวน์โหลด
VC-A51P_A51PN User Manual-Englishคู่มือการใช้ ธันวาคม 07, 2566 ดาวน์โหลด
VC-A51P_A51PN-Installation Guide-Englishคู่มือการติดตั้ง กันยายน 04, 2566 ดาวน์โหลด
VC-A51P_A51PN Installation Guide-繁體中文(Traditional Chinese)คู่มือการติดตั้ง กันยายน 04, 2566 ดาวน์โหลด
Virtual Camera-User Manual-繁體中文(Traditional Chinese)คู่มือซอฟต์แวร์ พฤศจิกายน 30, 2564 ดาวน์โหลด
Virtual Camera-User Manual-Englishคู่มือซอฟต์แวร์ พฤศจิกายน 30, 2564 ดาวน์โหลด
Lumens Companion Module User Manual-Englishคู่มือซอฟต์แวร์ ตุลาคม 19, 2564 ดาวน์โหลด
OBS Plugin and Dockable Controller-User Manual-繁體中文(Traditional Chinese)คู่มือซอฟต์แวร์ กันยายน 15, 2564 ดาวน์โหลด
OBS Plugin and Dockable Controller-User Manual-Englishคู่มือซอฟต์แวร์ กันยายน 15, 2564 ดาวน์โหลด
VMS 5.0 User Manual-Englishคู่มือซอฟต์แวร์ มกราคม 22, 2564 ดาวน์โหลด