คู่มือ

ชื่อ ปรับ ปรุง ดาวน์โหลด
DC172 Quick Start Guide-Englishคู่มือการติดตั้ง สิงหาคม 02, 2566 ดาวน์โหลด
DC172 Quick Start Guide-繁體中文(Traditional Chinese)คู่มือการติดตั้ง สิงหาคม 02, 2566 ดาวน์โหลด
DC172 User Manual-Englishคู่มือการใช้ สิงหาคม 02, 2566 ดาวน์โหลด
DC172 User Manual-繁體中文(Traditional Chinese)คู่มือการใช้ สิงหาคม 02, 2566 ดาวน์โหลด
DC125_DC120_DC172_DC136 VESA Base Installation Guide-Englishคู่มือการติดตั้ง มีนาคม 05, 2564 ดาวน์โหลด
Ladibug Chrome User Manual-Englishคู่มือซอฟต์แวร์ มกราคม 22, 2564 ดาวน์โหลด
Ladibug Chrome User Manual-繁體中文(Traditional Chinese)คู่มือซอฟต์แวร์ มกราคม 22, 2564 ดาวน์โหลด
Ladibug 4K User Manual-Englishคู่มือซอฟต์แวร์ มกราคม 14, 2564 ดาวน์โหลด
Ladibug 4K User Manual-繁體中文(Traditional Chinese)คู่มือซอฟต์แวร์ มกราคม 14, 2564 ดาวน์โหลด
Lumens Document Camera With SMART Board-Windows-Englishคู่มือซอฟต์แวร์ พฤษภาคม 14, 2562 ดาวน์โหลด