ศูนย์ฝึกอบรมด้านเทคนิค

ชื่อ ปรับ ปรุง ดาวน์โหลด
How to use NDI sources with LC100Nวิดีโอแนะนําวิธีการ มีนาคม 01, 2566 ดาวน์โหลด
How to Install VC-TA50วิดีโอแนะนําวิธีการ มีนาคม 01, 2566 ดาวน์โหลด
How to Use VC-TA50 Partition Trackingวิดีโอแนะนําวิธีการ มีนาคม 01, 2566 ดาวน์โหลด
How to Use VC-TA50's Everywhere Tracking Modeวิดีโอแนะนําวิธีการ มีนาคม 01, 2566 ดาวน์โหลด
How to Use VC-TA50 Stage Tracking Modeวิดีโอแนะนําวิธีการ มีนาคม 01, 2566 ดาวน์โหลด
How to Use Auto-Framing with the VC-TA50 วิดีโอแนะนําวิธีการ มีนาคม 01, 2566 ดาวน์โหลด
Auto-Tracking and Target Switching with VC-TA50วิดีโอแนะนําวิธีการ มีนาคม 01, 2566 ดาวน์โหลด
A Quick Start Guide to the LC100วิดีโอแนะนําวิธีการ มีนาคม 01, 2566 ดาวน์โหลด
Using USB, SDI & HDMI Cameras with Lumens LC100วิดีโอแนะนําวิธีการ มีนาคม 01, 2566 ดาวน์โหลด
How to Stream with the LC100วิดีโอแนะนําวิธีการ มีนาคม 01, 2566 ดาวน์โหลด