【กรณีศึกษา】กล้องการประชุมLumensทําให้การทํางานร่วมกันผ่านวิดีโอไร้ที่ติสําหรับ Sunwest

By Lumens Editor Group

ธันวาคม 26, 2562 17818


 เมืองปาซิก, ฟิลิปปินส์ 2019

Sunwest มีห้องประชุมและสํานักงานดาวเทียมจํานวนมากดังนั้นการมีโซลูชันการประชุมทางวิดีโอจึงใช้ได้เพียงพอที่จะใช้สําหรับการประชุมตามกําหนดเวลาและฉุกเฉิน ด้วยการใช้ VC-B30U และ VC-B10U กล้องสําหรับห้องประชุมผู้บริหารห้องประชุมขนาดกลางและศูนย์กลางการสนทนาการประชุมทางวิดีโอจะง่ายขึ้นด้วยความละเอียดที่ชัดเจน กล้องLumensมีความยืดหยุ่นสําหรับห้องประชุมทุกประเภท

"เราชอบความละเอียดของกล้องLumens ทําให้การทํางานร่วมกันทางวิดีโอไร้ที่ติ"

เจ้าหน้าที่กลุ่มซันเวสต์

 
ย้อนกลับ