CU108
CU108
CU108
CU108
CU108
CU108

CU108

ชุดควบคุม

  • การสํารองข้อมูลแหล่งสัญญาณที่จับคู่เพื่อให้แน่ใจว่าภาพจะสูญหายเป็นศูนย์
  • การสํารองข้อมูลพลังงานคู่เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการสูญเสียภาพ
  • ซิงโครไนซ์สัญญาณเครื่องยนต์ต่างๆ
ติดต่อฝ่ายขาย