CU107
CU107
CU107
CU107
CU107
CU107

จุฬาฯ107

ชุดควบคุม

•การสํารองข้อมูลแหล่งสัญญาณที่จับคู่เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการสูญเสียภาพ
•การสํารองข้อมูลพลังงานคู่เพื่อให้แน่ใจว่าการสูญเสียภาพเป็นศูนย์
•รองรับความละเอียด 4K60
•ประสานสัญญาณเครื่องยนต์ที่แตกต่างกัน

ติดต่อฝ่ายขาย