เลอ-ที32เอช

เครื่องยนต์ออปติคัล

•คุณภาพของภาพที่ดีเยี่ยม
• เทคโนโลยีเลเซอร์
•การปรับความสม่ําเสมอทางอิเล็กทรอนิกส์ LDSC อัตโนมัติ
•ฟังก์ชั่นการแก้ไขความผิดเพี้ยนอิเล็กทรอนิกส์ LDSC
•ความสว่างสูง
•การออกแบบโมดูล
•อลูมิเนียมสุญญากาศกันฝุ่น
•ระบบระบายความร้อนท่อความร้อน
• การออกแบบซีพียูคู่
•แหล่งกําเนิดแสงที่มีประสิทธิภาพสูง
•การออกแบบเสียงรบกวนต่ําที่เหนือกว่า
•การออกแบบที่มีน้ําหนักเบา
•การออกแบบสีเขียว

ติดต่อฝ่ายขาย