รายการที่รองรับ Ladibug


อัปเดตโดย Lumens - ธันวาคม 26, 2022

ระบบปฏิบัติการ
ซอฟต์แวร์   รุ่นผลิตภัณฑ์ OS ที่เข้ากันได้
Ladibug 4K Windows Windows 7
Windows 10
Windows 11
CL511
DC125
DC132U
DC136
DC170
DC172
DC192
DC193
DC-F20
DC-F80
DC-W80
PC170
PC193
PS752
PS753
Ladibug MAC 3.5 MAC macOS X 10.12~ 13 (รองรับ Mac M1) DC-F20
DC120
DC125
DC132U
DC136
DC170
DC172
DC193
DC-F80
DC-W80
PC170
PS753
PS752
CL510
CL511
Ladibug Windows 3.0 Windows Windows XP SP2 32 บิต
Windows Vista SP1
Windows 7
Windows 8/8.1
Windows 10
Windows 11
DC125
DC132U
DC170
DC192
DC193
PC170
PC193
PS751
PS752
Ladibug MAC 3.0 MAC OS X 10.7 ~ 10.12 DC145
DC192
PC170
PC193
PS751
Ladibug PC 2.0 Windows Windows XP SP2 32 บิต
Windows Vista
Windows 7
Windows 8
Windows 10
DC120
DC158
DC166
DC211
DC235
DC265
DC190
PS660
PC120
PC190
PS750
PS750D
PS760
CL510
Ladibug MAC 2.0 MAC MAC OS X 10.4 ~ 10.6
MAC OS X 10.7 ~ 10.12
Ladibug PC 1.0 Windows Windows XP 32 บิต
Windows Vista
Windows 7
※ Windows 8 และ 10 เข้ากันไม่ได้
DC130
DC133
DC153
DC155
DC160
DC162
DC210
DC260
PS400
PS550
PS600
Queue MAC 2.0 MAC MAC OS X 10.4 ~ 10.6
MAC OS X 10.7 ~ 10.8