รายการที่รองรับ Ladibug


อัปเดตโดย Lumens - ธันวาคม 26, 2022

ระบบปฏิบัติการ
ซอฟต์แวร์รุ่นผลิตภัณฑ์ OS ที่เข้ากันได้
Ladibug 4K หน้าต่าง วินโดวส์ 7
หน้าต่าง 10
หน้าต่าง 11
CL511
ดีซี 125
ดีซี 132 ยู
ดีซี 136
ดีซี 170
ดีซี 172
ดีซี 192
DC193
DC-F20
DC-F80
DC-ว 80
พีซี 170
พีซี 193
ปล.752
PS753
Ladibug MAC 3.5 ต้นพอพพิ macOS X 10.12~ 13 (รองรับ Mac M1) DC-F20
ดีซี 120
ดีซี 125
ดีซี 132 ยู
ดีซี 136
ดีซี 170
ดีซี 172
DC193
DC-F80
DC-ว 80
พีซี 170
PS753
ปล.752
ค.510
CL511
Ladibug วินโดวส์ 3.0 หน้าต่าง Windows XP SP2 32 บิต
Windows Vista SP1
วินโดวส์ 7
หน้าต่าง 8/8.1
หน้าต่าง 10
หน้าต่าง 11
ดีซี 125
ดีซี 132 ยู
ดีซี 170
ดีซี 192
DC193
พีซี 170
พีซี 193
ปล.751
ปล.752
Ladibug MAC 3.0 ต้นพอพพิ OS X 10.7 ~ 10.12 ดีซี 145
ดีซี 192
พีซี 170
พีซี 193
ปล.751
Ladibug PC 2.0 หน้าต่าง Windows XP SP2 32 บิต
Windows Vista
วินโดวส์ 7
วินโดวส์ 8
หน้าต่าง 10
ดีซี 120
ดีซี 158
ดีซี 166
ดีซี 211
ดีซี 235
ดีซี 265
ดีซี 190
ปล.660
พีซี 120
พีซี 190
ปล.750
ป.ล.750D
ปล.760
ค.510
Ladibug MAC 2.0 ต้นพอพพิ ระบบปฏิบัติการ OS X 10.4 ~ 10.6
ระบบปฏิบัติการ OS X 10.7 ~ 10.12
Ladibug PC 1.0 หน้าต่าง Windows XP 32 บิต
Windows Vista
หน้าต่าง 7
※ Windows 8 และ 10 เข้ากันไม่ได้
ดีซี 130
ดีซี 133
ดีซี 153
ดีซี 155
ดีซี 160
ดีซี 162
ดีซี 210
ดีซี 260
ปล.400
ปล.550
ปล.600
คิว MAC 2.0 ต้นพอพพิ ระบบปฏิบัติการ OS X 10.4 ~ 10.6
ระบบปฏิบัติการ OS X 10.7 ~ 10.8