รายการอุปกรณ์กล้องNDIรายการที่เข้ากันได้


เครื่องควบคุมกล้อง

VC-A71P-HN VC-A71SN VC-A71PN VC-A61PN VC-A51PN VC-A50PN VC-A50P
VS-KB30
VS-KB21N
VS-KB21
วีเอส-K20
VC-IR01

โทรเลข

VC-A71P-HN VC-A71SN VC-A71PN VC-A61PN VC-A51PN VC-A50PN VC-A50P
CAB-AOCU-ML
CAB-AOCH-XL
VC-AC06
VC-AC07

ติดผนัง

VC-A71P-HN VC-A71SN VC-A71PN VC-A61PN VC-A51PN VC-A50PN VC-A50P
VC-WM12
VC-WM15