รายการอุปกรณ์กล้องNDIรายการที่เข้ากันได้


เครื่องควบคุมกล้อง

VC-A71P-HN VC-A71SNVC-A71PNVC-A61PNVC-A51PNVC-A50PNVC-A50P
VS-KB30
VS-K20
วีซี-IR01

โทรเลข

VC-A71P-HN VC-A71SNVC-A71PNVC-A61PNVC-A51PNVC-A50PNVC-A50P
CAB-AOCU-ML
CAB-AOCH-XL
วีซี-AC06
วีซี-AC07

ติดผนัง

VC-A71P-HN VC-A71SNVC-A71PNVC-A61PNVC-A51PNVC-A50PNVC-A50P
วีซี-WM12
รุ่น VC-WM15