ข่าวประชาสัมพันธ์

ชื่อ ปรับ ปรุง ดาวน์โหลด
VC-A71P-HN Press Releaseข่าวประชาสัมพันธ์ มกราคม 12, 2566 ดาวน์โหลด
LC100N Press Releaseข่าวประชาสัมพันธ์ พฤศจิกายน 17, 2565 ดาวน์โหลด
VC-A71SN Press Releaseข่าวประชาสัมพันธ์ ตุลาคม 26, 2565 ดาวน์โหลด
Lumens Launches VC-A51P and VC-A51PN PTZ Camerasข่าวประชาสัมพันธ์ ตุลาคม 24, 2565 ดาวน์โหลด
VC-TA50 Press Releaseข่าวประชาสัมพันธ์ ตุลาคม 24, 2565 ดาวน์โหลด
Lumens Launches the LC100 2-Channel HD Recorder and Streaming Media Processorข่าวประชาสัมพันธ์ ตุลาคม 24, 2565 ดาวน์โหลด
Lumens Launches the New DC-F20 HD 2K Document Cameraข่าวประชาสัมพันธ์ ตุลาคม 24, 2565 ดาวน์โหลด
Lumens Introduces the New DC132U HD 2K Document Cameraข่าวประชาสัมพันธ์ ตุลาคม 24, 2565 ดาวน์โหลด
Lumens Introduces the VC-R30 Full HD IP PTZ Cameraข่าวประชาสัมพันธ์ ตุลาคม 24, 2565 ดาวน์โหลด
Lumens Reveals its First 4K Ceiling Camera CL511ข่าวประชาสัมพันธ์ ตุลาคม 24, 2565 ดาวน์โหลด