คู่มือ

ชื่อ ปรับ ปรุง ดาวน์โหลด
VC-BC301P User Manual-Englishคู่มือการใช้ มิถุนายน 29, 2566 ดาวน์โหลด
VC-BC301P User Manual-繁體中文(Traditional Chinese)คู่มือการใช้ มิถุนายน 29, 2566 ดาวน์โหลด
USB PTZ Camera Controller User Manual-Englishคู่มือซอฟต์แวร์ มกราคม 31, 2566 ดาวน์โหลด
USB PTZ Camera Controller User Manual-繁體中文(Traditional Chinese)คู่มือซอฟต์แวร์ มกราคม 31, 2566 ดาวน์โหลด
USB PTZ Camera Controller User Manual-简体中文(Simplified Chinese)คู่มือซอฟต์แวร์ มกราคม 31, 2566 ดาวน์โหลด
OBS Plugin and Dockable Controller-User Manual-繁體中文(Traditional Chinese)คู่มือซอฟต์แวร์ กันยายน 15, 2564 ดาวน์โหลด
OBS Plugin and Dockable Controller-User Manual-Englishคู่มือซอฟต์แวร์ กันยายน 15, 2564 ดาวน์โหลด
VC-BC301P How to Search 4K IP POV Camera and RTSP Streamวิธีการวิดีโอ มีนาคม 16, 2564 ดาวน์โหลด
VC-BC301P How to Upgrade 4K IP POV Camera Firmwareวิธีการวิดีโอ มีนาคม 16, 2564 ดาวน์โหลด
VC RS-232 & RS-422 Connection Instructions-Englishคู่มือการติดตั้ง มีนาคม 05, 2564 ดาวน์โหลด