คู่มือ

ชื่อ ปรับ ปรุง ดาวน์โหลด
USB PTZ Camera Controller User Manual-Englishคู่มือซอฟต์แวร์ มกราคม 31, 2566 ดาวน์โหลด
USB PTZ Camera Controller User Manual-繁體中文(Traditional Chinese)คู่มือซอฟต์แวร์ มกราคม 31, 2566 ดาวน์โหลด
USB PTZ Camera Controller User Manual-简体中文(Simplified Chinese)คู่มือซอฟต์แวร์ มกราคม 31, 2566 ดาวน์โหลด
VC-B11U Installation Guide-日本語(Japanese)คู่มือการติดตั้ง เมษายน 29, 2564 ดาวน์โหลด
VC-B11U User Manual-日本語(Japanese)คู่มือการใช้ เมษายน 29, 2564 ดาวน์โหลด
VC RS-232 & RS-422 Connection Instructions-Englishคู่มือการติดตั้ง มีนาคม 05, 2564 ดาวน์โหลด
VC-B11U User Manual-Englishคู่มือการใช้ ธันวาคม 21, 2563 ดาวน์โหลด
VC-B11U User Manual-繁體中文(Traditional Chinese)คู่มือการใช้ ธันวาคม 21, 2563 ดาวน์โหลด
VC-B11U Installation Guide-Englishคู่มือการติดตั้ง พฤศจิกายน 03, 2563 ดาวน์โหลด
VC-B11U Installation Guide-繁體中文(Traditional Chinese)คู่มือการติดตั้ง พฤศจิกายน 03, 2563 ดาวน์โหลด