คู่มือ

ชื่อ ปรับ ปรุง ดาวน์โหลด
DC-F80 User Manual-Englishคู่มือการใช้ สิงหาคม 09, 2566 ดาวน์โหลด
DC-F80 User Manual-繁體中文(Traditional Chinese)คู่มือการใช้ สิงหาคม 09, 2566 ดาวน์โหลด
Ladibug Chrome User Manual-Englishคู่มือซอฟต์แวร์ มกราคม 22, 2564 ดาวน์โหลด
Ladibug Chrome User Manual-繁體中文(Traditional Chinese)คู่มือซอฟต์แวร์ มกราคม 22, 2564 ดาวน์โหลด
Ladibug 4K User Manual-Englishคู่มือซอฟต์แวร์ มกราคม 14, 2564 ดาวน์โหลด
Ladibug 4K User Manual-繁體中文(Traditional Chinese)คู่มือซอฟต์แวร์ มกราคม 14, 2564 ดาวน์โหลด
DC-F80 Quick Start Guide-Englishคู่มือการติดตั้ง มกราคม 11, 2564 ดาวน์โหลด
DC-F80 Quick Start Guide-繁體中文(Traditional Chinese)คู่มือการติดตั้ง มกราคม 11, 2564 ดาวน์โหลด
Lumens Document Camera With SMART Board-Windows-Englishคู่มือซอฟต์แวร์ พฤษภาคม 14, 2562 ดาวน์โหลด
Lumens Document Camera With SMART Board-MAC-Englishคู่มือซอฟต์แวร์ พฤษภาคม 14, 2562 ดาวน์โหลด