คู่มือ

ชื่อ ปรับ ปรุง ดาวน์โหลด
Ladibug 2.0 User Manual-MAC-简体中文(Simplified Chinese)คู่มือซอฟต์แวร์ มกราคม 22, 2564 ดาวน์โหลด
CL510 Installation Guide-Русский(Russian)คู่มือการติดตั้ง กรกฎาคม 02, 2562 ดาวน์โหลด
CL510 Quick Start Guide-Русский(Russian)คู่มือการติดตั้ง กรกฎาคม 02, 2562 ดาวน์โหลด
CL510 Installation Manual-Englishคู่มือการใช้ กรกฎาคม 02, 2562 ดาวน์โหลด
CL510 User Manual-Englishคู่มือการใช้ กรกฎาคม 02, 2562 ดาวน์โหลด
Ladibug 2.0 User Manual-Windows-Englishคู่มือซอฟต์แวร์ มิถุนายน 03, 2562 ดาวน์โหลด
Ladibug 2.0 User Manual-Windows-繁體中文(Traditional Chinese)คู่มือซอฟต์แวร์ มิถุนายน 03, 2562 ดาวน์โหลด
Ladibug 2.0 User Manual-MAC-Englishคู่มือซอฟต์แวร์ มิถุนายน 03, 2562 ดาวน์โหลด
Ladibug 2.0 User Manual-MAC-繁體中文(Traditional Chinese)คู่มือซอฟต์แวร์ มิถุนายน 03, 2562 ดาวน์โหลด
Lumens Document Camera With SMART Board-Windows-Englishคู่มือซอฟต์แวร์ พฤษภาคม 14, 2562 ดาวน์โหลด