คู่มือ

ชื่อ ปรับ ปรุง ดาวน์โหลด
VC-TR1 User Manual-Englishคู่มือการใช้ ธันวาคม 28, 2566 ดาวน์โหลด
VC-TR1 User Manual-繁體中文คู่มือการใช้ ธันวาคม 28, 2566 ดาวน์โหลด
OBS Plugin and Dockable Controller-User Manual-繁體中文(Traditional Chinese)คู่มือซอฟต์แวร์ กันยายน 15, 2564 ดาวน์โหลด
OBS Plugin and Dockable Controller-User Manual-Englishคู่มือซอฟต์แวร์ กันยายน 15, 2564 ดาวน์โหลด
LumensCMS Software User Manual-Englishคู่มือซอฟต์แวร์ มิถุนายน 03, 2564 ดาวน์โหลด
LumensCMS Software User Manual-繁體中文(Traditional Chinese)คู่มือซอฟต์แวร์ มิถุนายน 03, 2564 ดาวน์โหลด
LumensCMS Software User Manual-简体中文(Simplified Chinese)คู่มือซอฟต์แวร์ มิถุนายน 03, 2564 ดาวน์โหลด
VC-TR1 Quick Installation Guide-简体中文(Simplified Chinese)คู่มือการติดตั้ง พฤษภาคม 14, 2564 ดาวน์โหลด
VC-TR1 Quick Installation Guide-Englishคู่มือการติดตั้ง พฤษภาคม 14, 2564 ดาวน์โหลด
VC-TR1 Quick Installation Guide-繁體中文(Traditional Chinese)คู่มือการติดตั้ง พฤษภาคม 14, 2564 ดาวน์โหลด