คู่มือการติดตั้ง

ชื่อ ปรับ ปรุง ดาวน์โหลด
VC-A50P Installation Guide about NDI Connect-Englishคู่มือการติดตั้ง มิถุนายน 11, 2564 ดาวน์โหลด
OIP-D40E-D40D Quick Start Guide-Englishคู่มือการติดตั้ง มิถุนายน 01, 2564 ดาวน์โหลด
OIP-D40E-D40D Quick Start Guide-繁體中文(Traditional Chinese)คู่มือการติดตั้ง มิถุนายน 01, 2564 ดาวน์โหลด
OIP-D40E-D40D Quick Start Guide-简体中文(Simplified Chinese)คู่มือการติดตั้ง มิถุนายน 01, 2564 ดาวน์โหลด
OIP-D50E-D50D Quick Start Guide-简体中文(Simplified Chinese)คู่มือการติดตั้ง มิถุนายน 01, 2564 ดาวน์โหลด
OIP-D50C Quick Start Guide-Englishคู่มือการติดตั้ง มิถุนายน 01, 2564 ดาวน์โหลด
OIP-D50C Quick Start Guide-繁體中文(Traditional Chinese)คู่มือการติดตั้ง มิถุนายน 01, 2564 ดาวน์โหลด
OIP-D50C Quick Start Guide-简体中文(Simplified Chinese)คู่มือการติดตั้ง มิถุนายน 01, 2564 ดาวน์โหลด
DC-W80 Quick Start Guide-繁體中文(Traditional Chinese)คู่มือการติดตั้ง พฤษภาคม 27, 2564 ดาวน์โหลด
VC-TR1 Quick Installation Guide-简体中文(Simplified Chinese)คู่มือการติดตั้ง พฤษภาคม 14, 2564 ดาวน์โหลด