คู่มือการติดตั้ง

ชื่อ ปรับ ปรุง ดาวน์โหลด
VS-KB30 Installation Guide-Englishคู่มือการติดตั้ง ตุลาคม 06, 2564 ดาวน์โหลด
VS-KB30 Installation Guide-繁體中文(Traditional Chinese)คู่มือการติดตั้ง ตุลาคม 06, 2564 ดาวน์โหลด
PS752 User Manual-Traditional Chineseคู่มือการติดตั้ง สิงหาคม 31, 2564 ดาวน์โหลด
VC-A50PN Camera Installation Guide-Englishคู่มือการติดตั้ง กรกฎาคม 20, 2564 ดาวน์โหลด
VC-A50PN Camera Installation Guide-Chineseคู่มือการติดตั้ง กรกฎาคม 20, 2564 ดาวน์โหลด
VC-A50P Installation Guide about NDI Connect-Englishคู่มือการติดตั้ง มิถุนายน 11, 2564 ดาวน์โหลด
OIP-D40E-D40D Quick Start Guide-Englishคู่มือการติดตั้ง มิถุนายน 01, 2564 ดาวน์โหลด
OIP-D40E-D40D Quick Start Guide-繁體中文(Traditional Chinese)คู่มือการติดตั้ง มิถุนายน 01, 2564 ดาวน์โหลด
OIP-D40E-D40D Quick Start Guide-简体中文(Simplified Chinese)คู่มือการติดตั้ง มิถุนายน 01, 2564 ดาวน์โหลด
OIP-D50E-D50D Quick Start Guide-简体中文(Simplified Chinese)คู่มือการติดตั้ง มิถุนายน 01, 2564 ดาวน์โหลด