คู่มือการติดตั้ง

ชื่อ ปรับ ปรุง ดาวน์โหลด
【Read & Check】Lumens CamConnect Pro Supported Device Listคู่มือการติดตั้ง พฤศจิกายน 09, 2566 ดาวน์โหลด
CamConnect Pro (AI-Box1) Installation Guide - Traditional Chinese (繁體中文)คู่มือการติดตั้ง สิงหาคม 07, 2566 ดาวน์โหลด
CamConnect Pro (AI-Box1) Installation Guide - Englishคู่มือการติดตั้ง กรกฎาคม 17, 2566 ดาวน์โหลด
OIP-N60D-OIP-N60D, Dante AV-H-Installation Guide-Englishคู่มือการติดตั้ง กรกฎาคม 12, 2567 ดาวน์โหลด
OIP-N40E-Installation Guide-Englishคู่มือการติดตั้ง กรกฎาคม 12, 2567 ดาวน์โหลด
CamConnect Pro (AI-Box1) -YAMAHA RM-TT Setting Guide 2024-0605คู่มือการติดตั้ง มิถุนายน 07, 2567 ดาวน์โหลด
How to download Extron driver for CamConnect Pro (AI-Box1)คู่มือการติดตั้ง พฤษภาคม 20, 2567 ดาวน์โหลด
How to find the Kramer Control Module for CamConnect Pro (AI-Box1)คู่มือการติดตั้ง พฤษภาคม 20, 2567 ดาวน์โหลด
CamConnect Pro (AI-Box1) - audio-technica ATND1061 Setting Guide 2023-1113คู่มือการติดตั้ง พฤษภาคม 03, 2567 ดาวน์โหลด
CamConnect Pro (AI-Box1) - NurevaHDL410 (coordinate) Settings Guide 2024-0313คู่มือการติดตั้ง พฤษภาคม 03, 2567 ดาวน์โหลด