ซอฟต์แวร์Lumens

ชื่อ ปรับ ปรุง ดาวน์โหลด
【Read & Check】Lumens CamConnect Lite Supported Device Listซอฟต์แวร์Lumens พฤศจิกายน 23, 2566 ดาวน์โหลด
【Read & Check】Lumens Software Compatible Listซอฟต์แวร์Lumens กรกฎาคม 27, 2565 ดาวน์โหลด
Extron Control System Drivers for CamConnect Pro(AI-Box1)ซอฟต์แวร์Lumens กุมภาพันธ์ 05, 2567 ดาวน์โหลด
Deployment Tool 2.0 - 1.2.4ซอฟต์แวร์Lumens มกราคม 19, 2567 ดาวน์โหลด
OBS Plugin and Dockable Controller(Windows)_2.0.11ซอฟต์แวร์Lumens มกราคม 19, 2567 ดาวน์โหลด
OBS Plugin and Dockable Controller (Mac)_2.0.11ซอฟต์แวร์Lumens มกราคม 19, 2567 ดาวน์โหลด
Camera Controller MAC - 1.0.2ซอฟต์แวร์Lumens พฤศจิกายน 03, 2566 ดาวน์โหลด
Camera Controller Windows - 1.1.2ซอฟต์แวร์Lumens ตุลาคม 23, 2566 ดาวน์โหลด
Lumens Media Processor packaged scripts for the Q-SYS Platform - V1.0.2ซอฟต์แวร์Lumens ตุลาคม 20, 2566 ดาวน์โหลด
Lumens PTZ Camera packaged scripts for the Q-SYS Platform - V1.0.0ซอฟต์แวร์Lumens ตุลาคม 20, 2566 ดาวน์โหลด