ซอฟต์แวร์

ชื่อ ปรับ ปรุง ดาวน์โหลด
USB PTZ Camera Controller(Windows) - 1.0.21ซอฟต์แวร์Lumens มกราคม 06, 2566 ดาวน์โหลด
VC Camera Crestron Control Moduleซอฟต์แวร์Lumens กันยายน 29, 2565 ดาวน์โหลด
MS-10 Ethernet Driverซอฟต์แวร์Lumens พฤศจิกายน 23, 2564 ดาวน์โหลด