เอ็มเอส-เอ็ม 1

ไมโครโฟนขยายสําหรับ MS-10S
 
 
  • ระยะขยายสูงสุด 10 เมตรผ่านสายเคเบิล Cat5
  • ระยะกระบะ 3 เมตร
  • การออกแบบโซ่เดซี่สูงสุด 2 พ็อดไมโครโฟนขยาย
     
ติดต่อฝ่ายขาย