ดีซี-เอ16

อะแดปเตอร์ Mini-DIN

สําหรับ RS232, C-Video, ซีรีส์วิชวลไลเซอร์ DC เท่านั้น
 
    

อะแดปเตอร์ RS232 และ C-Video สําหรับกล้องเอกสาร DC
 

ติดต่อฝ่ายขาย 

ซื้อเลย